Fichas Modelo de Pescuda de información

Ficha de busca de información guiada

( a través da plataformaPadlet)

padlet.png

FICHA MODELO PARA INVESTIGAR AS ROMARÍAS.

Esta ficha pretende ser un guión  para facilitar a investigación  que os diferentes equipos teñen que realizar. Cada grupo poderá introducir as modificacións que considere.

 

Para investigar esta romaría preme nos enlaces seguintes:

 


ENLACE 1
ENLACE 2
ENLACE3


AGORA CUBRE A FICHA:

 

               
NOME DA ROMARÍA:

TIPO DE ROMARÍA:

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

DATA OU DATAS NAS QUE SE CELEBRA:

CANTOS ANOS FAI QUE SE VÉN CELEBRANDO:

QUE SE FAI OU QUE SE VAI A VER:


PENSA NUNHA PERSOA IMPORTANTE QUE ESTEA MOI RELACIONADA CON ESTA FESTA. QUE LLE PREGUNTARÍAS QUE NON SAIBAS XA  SE A ENTREVISTARAS:

OUTRAS CURIOSIDADES DESTA ROMARÍA:


BUSCA UN CARTEL QUE PODE SER DE EDICIÓNS ANTERIORES DESTA ROMARÍA E CÓLGAO AQUÍ.

Ficha de busca de información libre

Esta ficha é un modelo xeral que poderá ser flexibilizado para cada caso específico

1. O TEMA

Busca información sobre:___________________________

 

2. A INVESTIGACIÓN

Debes de redactar un texto no que contestes, polo menos,  ás seguintes preguntas:

Que é?

Causas...

Onde ocorre?

Cando?

Como?

A quen?

Consecuencias

Poderás acompañalo de imaxes que atopes e incluso enlazar vídeos que consideres que axudan á túa redacción. Procura ser creativo e imaxinativo.

Buscador que vas a empregar: ________________________________________

______________________________________________________________________

Palabras clave que introduces:________________________________________

_____________________________________________________________________

3.BUSCA CON ÉTICA E RESPONSABILIDADE

Páxinas que consultaches: 

Páxina 1:URL:______________________________________

autoría:____________________________________________

data:_______________________________________________

Páxina 2:URL:_____________________________________

autoría:____________________________________________

data:_______________________________________________

Páxina 3:URL:_____________________________________

autoría:____________________________________________

data:_______________________________________________

Páxina 4:URL:_____________________________________

autoría:____________________________________________

data:_______________________________________________

Páxina 5:URL:_____________________________________

autoría:____________________________________________

data:_______________________________________________

Para redactar a información recollida, usaches todas as páxinas que visitaches?

SI

NON.

Explica porque non

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Existía información contraditoria entre algunhas páxinas?

SI

NON

Se a resposta é afirmativa explica porque a usaches ou a ignoraches segundo o caso

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. INVESTIGA CON SENTIDO CRÍTICO

Rodea se usaches algunha destas fontes:

Enciclopedia (en papel ou dixital)

Libro

Artículo xornalístico

Páxina web con suficientes garantías

Imaxes dunha páxina web

Vídeos dunha páxina web.

5. AVALIACIÓN

5.1 Cres que fixeches unha boa investigación? Xustifica a túa resposta

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.2. Escribe as valoracións dos teus compañeiros e compañeiras:

O que lles gustou moito:______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

No que necesitas mellorar:____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ficha de busca de información libre no fondo documental

Scan2019-06-18_214948.jpg

Método KWL

A técnica  KWL consiste en provocar tres reflexiones cando abordamos un impacto de aprendizaxe.

Esta técnica é enormemente sinxela, pero á vez moi potente na media en que cumpre varios obxectivos:
-Axúdanos a poñer foco no consumo de contidos.
-Ponnos nun modo moito máis  intencional.
-Axúdanos a conectar o que aprendemos co que xa sabemos.
-Axúdanos a personalizar a experiencia de aprendizaxe.

E en definitiva, permítenos incrementar o aproveitamento dese tempo que estamos a dedicar a aprender

Scan2019-06-20_013640.jpg
2019-07-07_1214.png

Ficha de busca de información guiada

( a través da plataformaPadlet)

padlet.png

Preme sobre as imaxes

e consulta a información sobre esta ficha

FICHA DE INVESTIGACIÓN 1

Esta ficha pretende ser un guión  para facilitar a investigación que os distintos grupos teñen que realizar para a posta en común.

ENLACES DE INTERESE

https://animalesde.net/coral/

https://quecome.org/corales/

https://esasombroso.com/curiosidades-sobre-los-corales/

https://palmaaquarium.com/es/blog/sabias-que-los-corales

https://animapedia.org/animales-acuaticos/coral/

NON ESQUEZAS CONSULTAR A BIBLIOGRAFÍA NA BIBLIOTECA

QUE SON OS CORAIS?

TIPOS DE CORAIS.

CURIOSIDADES DESTES SERES VIVOS

FICHA DE INVESTIGACIÓN 2

Esta ficha pretende ser un guión  para facilitar a investigación que os distintos grupos teñen que realizar para a posta en común.

ENLACES DE INTERESE

https://aquaworld.com.mx/blog/como-se-forman-los-arrecifes-de-coral

https://www.fundacionaquae.org/wiki-explora/16_coral/index.html

https://www.youtube.com/watch?v=CooFnALv0Is


NON ESQUEZAS CONSULTAR A BIBLIOGRAFÍA NA BIBLIOTECA 

QUE SON OS ARRECIFES DE CORAL?

COMO SE FORMAN?

CURIOSIDADES DESTAS FORMACIÓNS

FICHA DE INVESTIGACIÓN 3

Esta ficha pretende ser un guión  para facilitar a investigación que os distintos grupos teñen que realizar para a posta en común.

ENLACES DE INTERESE

https://ingeoexpert.com/los-arrecifes-de-coral-en-australia/?v=04c19fa1e772

https://fundacioncarlosslim.org/los-arrecifes-importantes-del-mundo/

https://aquaworld.com.mx/blog/los-arrecifes-mas-impresionantes-del-mundo

https://espanol.epa.gov/espanol/informacion-basica-sobre-los-arrecifes-de-coral

NON ESQUEZAS CONSULTAR A BIBLIOGRAFÍA NA BIBLIOTECA

CALES SON OS 5 ARRECIFES MÁIS IMPORTANTES DO MUNDO?

LOCALIZAOS NUN MAPA MUNDI E ESTABLECEDE UNHA LENDA SINXELA PARA INTERPRETAR O MAPA

EN PARELLAS, BUSCADE INFORMACIÓN SOBRE ESES ARRECIFES:

LOCALIZACIÓN, EXTENSIÓN, FAUNA, CURIOSIDADES, DESCUBRIDOR,...

FICHA DE INVESTIGACIÓN 4

Esta ficha pretende ser un guión  para facilitar a investigación que os distintos grupos teñen que realizar para a posta en común.

ENLACES DE INTERESE

https://www.expertoanimal.com/tipos-de-corales-24271.html

https://aquaworld.com.mx/blog/4-tipos-de-corales-que-puedes-ver-al-hacer-snorkel-o-buceo-en-cancun

NON ESQUEZAS CONSULTAR A BIBLIOGRAFÍA NA BIBLIOTECA, NA AULA DE INGLÉS OU NA WIKIPEDIA POIS ESTA BÚSQUEDA É MÁIS LIBRE

CUBRE OS SEGUINTES DATOS SOBRE O CORAL QUE ESCOLLICHESE ENGADE UNHA IMAXE

NOME COMÚN (GALEGO, CASTELÁN, INGLÉS)
NOME CIENTÍFICO
HÁBITAT
COLOR
TAMAÑO
DIETA
RESISTENCIA
DESCUBRIDOR